Bitchslap Barbie

There’s a new toy in town, and her name is Bitchslap Barbie

Tuberkulos

leave a comment »

Veckans söndagspost blir inspirerad av TBC-utbrottet i Enköping nu i veckan.

Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium Tuberculosis upptäcktes första gången 1882 av mikrobiologins fader – Robert Koch (som också isolerade mjältbrandsbakterien och kolerabakterien) och dess genom sekvensades 1998. Koch fick nobelpriset i medicin eller fysiologi 1905 för sin upptäckt av tuberkulosbakterien.

M. Tuberculosis är ett komplex av bakterier som alla är patogena – dvs. kan orsaka sjukdom. Bakterierna är mycket långlivade, men växer också mycket sakta, att odla bakterien tar 4-6 veckor. M. Tuberculosis är obligat aerob och kräver höga halter av syre för att kunna överleva, det passar alltså väldigt bra att M.tuberculosis framför allt är en luftvägspatogen.

M. tuberculosis har en väldigt speciell cellvägg som är rik på vaxlika lipider, vilket gör den motståndskraftig mot intorkning. Bakterien tar sig ner i alveolerna i lungorna och tas upp av immunceller. Dessa immunceller kan dock inte förstöra bakterien och den kan leva inuti immuncellerna, i vissa fall livslångt. Immuncellerna kommer att klumpas ihop och  bildar granulom som kan ses på lungröntgen.

Symtom och diagnos

De grupper som drabbas hårdast av tuberkulos är de med nedsatt immunförsvar (HIV/AIDS eller immunhämmande mediciner efter transplantation). Hos personer med normalt immunförsvar insjuknar ungefär 10% av de som smittas.

Normalt drabbas lungor och lymfkörtlar i den primära fasen. Symtomen vid lungtuberkulos är allmänna och kan stämma in på flertalet olika sjukdomar, de är bland andra feber, viktminskning, nattliga svettningar och hosta.

Diagnosen kan ofta ställas enbart på patientens sjukhistoria och en vanlig lungröntgen, men man kan också odla bakterien, eller analysera dess genom för att få fram resistensmönster.

Man kan också detektera tuberkulos genom att spruta in lite tuberkulin-antigen under patientens hud, normalt på vänster underarm, och se om det bildas en liten kvaddel (liknar ett myggbett). Detta prov blir positivt om patienten har antikroppar mot tuberkulosbakterien, vilket man har om man smittats, och om man vaccinerats mot tuberkulos.

Tuberkulos smittar genom upphostningar från sjuka personer. Värst smittar de personer där man kan se bakterien med mikroskop i upphostningarna.

Behandling

Då tuberkulos är en relativt svårbehandlad sjukdom som dessutom kan utveckla resistens brukar man försöka slå brett när man behandlar tuberkulos. Man brukar därför börja med en cocktail av 3-4 olika antibiotika (rifampicin, isoniazid, pyrazinamid och eventuellt etambutol). Man behandlar 2 månader med 3 eller 4 preparat, och sedan ytterligare 4 månader med enbart två preparat, isoniazid och rifampicin,  totalt behandlar man alltså 6 månader. Det är viktigt att man fullföljer behandlingen, dels för sin egen skull – man löper mycket mindre risk för återinsjuknande om man fullföljer kuren, och dels för att det minskar risken för resistensutveckling.

Resistent

Multiresistent tuberkulos (MDR-TB) innebär att bakterien är resistent mot rifampicin och isoniazid, de två mest använda antibiotikatyperna mot tuberkulos. Resistens av denna typ är vanlig i forna Sovjetunionen och sydostasien, och uppkommer då fattiga länder inte har råd att behandla med tillräckligt många läkemedel under tillräckligt lång tid.

Multiresistent

Extensivt läkemedelsresistent tuberkulos kallas också XDR-TB, och innebär att bakterien är resistent mot isoniazid och rifampicin, samt 3 eller fler av andra linjens läkemedel. Dessa är mycket svårbehandlade, av uppenbarliga skäl. Denna form är framför allt vanlig i forna Sovjetunionen.

Vaccin

Ett vaccin som kallas BCG (Bacillus Calmette-Guérin) finns tillgängligt, och ingick i det allmänna vaccinationsprogrammet till 1975. Idag vaccineras riskgrupper som familjemedlemmar till smittade personer, sjukvårdspersonal mm. Vaccinationens skyddseffekt är dock relativt dålig, 75-80%.

Miliar TBC

Efter det primära insjuknandet kan bakterierna sprida sig till olika lokalisationer i kroppen, bland annat kan tarmar, ben och leder drabbas. En allvarlig form som främst drabbar småbarn är tuberkulös meningit – hjärnhinnorna angrips då av bakterien. Detta är ett livshotande tillstånd som måste behandlas.

Globalt

Ungefär 1/3 av världens befolkning är smittad av tuberkulos, nästan 9 miljoner nya personer smittas varje år, och ca 2 miljoner avlider i sjukdomen. Högst incidens har sydostasien, östeuropa och afrika söder om sahara. Bland svenskfödda drabbar tuberkulos framför allt personer över 65, som smittats under ungdomen då TBC var vanligare i Sverige. Bland utlandsfödda Svenskar kan TBC vara ett allvarligt problem beroende på vilket land de härstammar ifrån.

Referenser

Berglund et al Internmedicin, 4e upplagan Liber 2006

Murray et al Medical microbiology 5th ed Elsevier Mosby 2005

Annonser

Written by Bitchslap Barbie

1 februari 2009 den 10:15

Publicerat i sjukdomar

Tagged with ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: