Bitchslap Barbie

There’s a new toy in town, and her name is Bitchslap Barbie

Posts Tagged ‘äldrevård

Ännu mer medicin

with 6 comments

Aftonbladet har fattat att ESBL är en bakterie som finns i Sverige. Vi inom vården fattade det ungefär 2006 eller 2007. Att bakterien är vanligt i Uppsala är heller ingen nyhet, under det värsta utbrottet testades alla inneliggande patienter en gång i veckan för förekomst av ESBL i avföring. Vad jag tycker är konstigt är detta

Operationen gick bra, men när Anders tillsammans med mamma Karin åkte för att hämta pappa låg han blek och apatisk i sin sjukhussäng. Han var helt nedsölad med avföring.

– Ingen hade sagt ett ord till oss om det och inte heller att det var smittsamt. Inte ska man väl ha en dödlig sjukdom när man kommer ut från ett lasarett, säger Anders.

Blek och apatisk, och nersölad med avföring är inte direkt symtom på ESBL-infektion. Snarare tyder blekheten och apatin på blodförlust efter operationen, och det där med avföringen låter bara jävligt underligt. ESBL kan väl i och för sig ge diarréer, om jag inte minns helt fel. Men varför tar man då hem pappan om man inte tycker att han verkar må bra?

Dessutom, sjukhus är det absolut farligaste stället att hålla till, bakterier som finns där är underliga, och inga som man har normal immunitet mot.

*

DN rapporterar att Risperdal och Haldol fördubblar risken för för tidig död hos dementa.

*

För ett litet tag sen läste vi ju i bla Aftonbladet att omskärelse kan minska risken för sexuellt överförd HIV-smitta. I Läkartidningen igår läste jag detta mycket intressanta. Det verkar alltså som att den omskärelsen inte skyddar när två män har sex med varandra.

En förklaring till detta kan enligt författarna vara att antivirala läkemedel minskar risken för överföring av HIV så pass kraftigt att omskärelse inte resulterar i någon ytterligare riskminskning men att omskärelse dock minskar risken givet att individen inte står på antiviral terapi.

Written by Bitchslap Barbie

9 januari 2009 at 16:42

VIP-ingång till sjukhuset

leave a comment »

Det är KD:s senaste idé för att få till stånd bättre vård för våra äldre. Jag håller med om att det finns en poäng i det, och det vore mycket bra om man får idén att fungera.

Det stora problem jag ser är att när denna ”egna ingång” skulle vara aktuell är ju framförallt på jourtid, det är trots allt nästan 75% av årets timmar. Under jourtid har de flesta mindre sjukhus en medicinjour, och det är nästan alltid samma person som de äldre i så fall skulle fått träffa på akuten.

Om de äldre ska ha en specialingång skulle det även innebära att man måste ha en speciell läkare i tjänst för att ta hand om dessa för att de inte ska få vänta. Annars innebär det ju bara att de får vänta på ett annat ställe.

Written by Bitchslap Barbie

4 januari 2009 at 15:55

Publicerat i medicin

Tagged with ,

Det är tydligen dags

leave a comment »

Ja, att förnya sig alltså. Inom äldreomsorgen jobbar idag undersköterskor och vårdbiträden. Undersköterskor är de som har en undersköterskeutbildning bakom sig (och jag har för mig att man får jobba som undersköterska efter ett visst antal terminer på sjuksköterskeprogrammet också, men jag kan ha fel), och vårdbiträden kallas resten. Ungefär.

Idag snubblade jag över en lite intressant debattartikel om detta i DN, och idén är faktiskt riktigt bra. Det är jättebra med krav på utbildning för de som ska jobba med gamla, utbildningen har en tendens att flytta in på sjukhus. Problemet är bara att idag är det ju undersköterskorna som ungefär motsvarar framtidens ”äldreassistenter”, och undersköterskorna har redan den utbildningen. Vårdbiträdena existerar därför att det inte är tillräkligt lockande att arbeta inom äldreomsorgen för en utbildad undersköterska, så man tar de vikarier man får tag i helt enkelt.

På flera bloggar läser jag upprörda texter om att det bara är 40% som har utbildning för det de gör, men vad man inte frågar sig är varför det är så? Det räcker inte att bara ställa krav på de som arbetar inom vården, utan hur man ska få dit de människor som har rätt kompetens, för de finns ju någonstans. Med det inte sagt att kraven inte ska ställas. Krav är ofta väldigt bra.

En sak jag tycker var ovanligt vettig med utredningen var dock att man inte helt frångår tanken på outbildade vikarier. Det känns tyvärr ganska verklighetsfrånvänt. Utan att man säger att de inte ska ha behörighet att arbeta ensamma med de äldre istället. Strålande.

Written by Bitchslap Barbie

16 december 2008 at 18:57

Publicerat i medicin

Tagged with , ,

Åldringsvården

with one comment

Jag hade egentligen inte tänkt skriva om det här, trots aftonbladets stora svarta rubriker. Det känns som om allt jag gör är att klaga på politiker och försvara den svenska sjukvården. Jag vet att sjukvården inte är perfekt, men aftonbladets artikelserie är för det första inte representativ för hur det faktiskt är, och det finns förklaringar till de saker de nämner i artikeln.

De gamla drogas ned

Då frågar man sig ju förstås om detta verkligen är sant. Jag har jobbat mycket inom äldrevården, och även på demensavdelningar. Visst är det så att dementa människor får mycket läkemedel, de får psykofarmaka, som ska hindra demensen, vissa får läkemedel mot hallucinationer. De flesta har nån form av lugnande tablett att få vid behov. Dock är det ju så att de här medicinerna behövs. De dementa är ofta mycket ångestfyllda, de vet inte var de är, och knappt heller vem de är, och denna ångest är inget jag önskar min värsta fiende.

Jag ger hellre tant Svea lite sobril, om det kan lindra hennes ångest. Dessutom så är det ju så att tant Svea också leder till kraftig ångest för de andra boende på samma avdelning. De som har jobbat på ett demensboende känner säkert igen scenariot att när en boende börjar bli orolig så sprider det sig i gruppen – vilket ju inte är bra för någon.

Medicinerna gör demensen sämre

Mja, det skulle kanske kunna vara sant, många mediciner har biverkiningar, så att det åtminstone skulle kunna verka som tant Svea blivit mer förvirrad och glömsk. Annars är det ju också så att demens är en progressiv sjukdom, som blir sämre hela tiden – och det är således inte konstigt att den dementa blir mer glömsk och förvirrad med tiden.

Äldre har för många läkemedel

Det beror på hur man ser det. Läkemedlen är ju en av anledningarna till att vi lever längre idag än vi tidigare gjort. Är man 80 år så har man oftast några problem med kroppen som kräver medicinering. Högt blodtryck till exempel, om det är svårreglerat så kan det krävas 2-3 mediciner bara för det. Har tant Asta även förmaksflimmer så äter hon Waran – om hon inte är dement, för då är risken för biverkningar i form av fall med allvarlig blödning mycket större – eller Trombyl. Trombyl har generellt mindre risker, men däremot för det med sig en liten ökad risk för magsår, varför det inte är så dumt att även låta den gamla äta Omeprazol (Losec). Ganska många gamla har även ont från leder och liknande, vilket ju leder till att de behöver äta smärtstillande, Alvedon till exempel. Sen har vi ju diabetes, inte helt ovanligt, och ger oftast en tablett, ibland insulinsprutor. För att inte tala om benskörhet som också är väldigt vanligt. Då får man också läkemedel – men bara kalk och D-vitamin om man har tur.

Det är inte så att man kastar mediciner över de äldre utan eftertanke. Problemet är ju gränsdragningen. Väljer man som läkare att inte sätta in en medicin så får man höra att man diskriminerar de äldre, och inte vill att de ska ha samma chans som de yngre. Sätter man in medicinen så drogar man de äldre. Hur vill ni att man ska göra?

De äldre spänns fast i sängar och rullstolar

Jo, det händer, absolut. I säng har jag aldrig varit med om, så det kan jag inte uttala mig om – mer än att det var otroligt ovanligt på de ställen där jag jobbat.

I rullstol är det inte helt ovanligt dock. Men det görs inte hur som helst på vem som helst, utan det ska finnas en medicinsk motivering och det är en läkare som tar ställning till det.

Varför gör man såhär då? Det är väl hemskt? Ja, det kanske det kan tyckas vara, men å andra sidan så är det ju så att de som spänns fast ofta är dementa – de minns inte att de är rullstolsbundna för att de amputerade benet för 10 år sedan, och försöker resa sig upp. Gamla personer har ju, som nämnt ovan, inte helt sällan benskörhet, och bryter därför lättare benen. Rehabiliteringen efter en insatt höftprotes (vilket ofta är behandlingen av ett lårbenshalsbrott) är inte direkt en picknick. Det vill till att lära sig gå igen – och hur lätt är det när man är gammal och stel.

Det är faktiskt inte så att allt som görs inom äldrevården görs för att personalen ska ha en fantastisk arbetsmiljö, utan mycket av det som görs görs för de boende.

Dessutom tycker jag att det är lumpet av aftonbladet att klumpa ihop alla äldreboenden och säga att allt är skit när det finns många bra boenden för varje dåligt. Det är verkligen att spotta på alla duktiga och empatiska undersköterskor och vårdbiträden när man hävdar att alla gamlingar får usel vård.

Written by Bitchslap Barbie

27 november 2008 at 12:12

Publicerat i medicin

Tagged with , ,